Şevki Pekin tarafından 1981 yılında kurulan mimarlık ofisini, 2020 yılından itibaren oğlu Ömer Pekin yönetmektedir.

Ömer Pekin Sanat İşleri
122 ×

Otel

Fethiye, Muğla

1988

Otel; yöresel mimarinin devamı olan çeşitli binalar, sokaklar ve meydanlardan oluşmuştur. Mimari yapı, halihazırda varolan kent dokusuna benzer ölçektedir.

İşveren: F. Ergen

Maket Fotoğrafları

Eskiz ve El Çizimleri

→ SALT Arşiv’de Görüntüle