Şevki Pekin tarafından 1981 yılında kurulan mimarlık ofisini, 2020 yılından itibaren oğlu Ömer Pekin yönetmektedir.

Ömer Pekin Sanat İşleri
180 ×

Tekstil Fabrikası

Yenibosna, İstanbul

1995

Yüz doksan metre boyunda ve altmış metre eninde olan binanın orta bölümü üretime, yanları ise büro ve teknik hizmetlere ayrılmıştır. Ana giriş bölümüne yerleştirilmiş dairesel iç avlu, katlar arası görsel iletişimi sağlamaktadır. Mimari yaklaşım olarak büyük ebatlı bu binada sade ve sakin plan ve cepheler ön plana çıkarılmıştır.

İşveren: Bersan

Fotoğraflar

Maket Fotoğrafları

Eskiz ve El Çizimleri

Vektörel Çizimler

→ SALT Arşiv’de Görüntüle